SERWISY TEMATYCZNE:
System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego
Witamy na portalu
Gmina Grębów

Gmina Grębów

ul. Rynek 1

39- 410 Grębów

tel. 15 811 27 15

fax.15 811 28 05

e-mail: ug@grebow.com.pl

strona internetowa Urzędu Gminy
Informacje o władzach gminy

Wójt Gminy Grębów - Kazimierz Skóra

Zastępca Wójta Gminy Grębów - Robert Pędziwiatr

Sekretarz Gminy Grębów - Lidia Jurek

Skarbnik Gminy Grębów - Grażyna Ożga

Informacje o gminie

Gmina Grębów leży w północnej części województwa podkarpackiego, w widłach rzek Wisły i Sanu. Jest gminą wiejską, którą tworzy 9 sołectw: Grębów, Zabrnie, Wydrza, Krawce, Stale, Jamnica, Żupawa, Poręby Furmańskie i Grębów-Zapolednik.

Zajmuje obszar 187 km2, a zamieszkuje ją niespełna 10 tysięcy osób. Grębów jest gminą o bogatej historii, ale również gminą nowoczesną, stwarzającą możliwości inwestycji i rozwoju dzięki korzystnemu położeniu między dużymi ośrodkami miejskimi – Stalową Wolą a Tarnobrzegiem, dobrze utrzymanym drogom, rozwiniętej infrastrukturze technicznej, dysponowaniu znacznymi obszarami po zlikwidowanej Kopalni Siarki ,,Jeziórko” – zrekultywowanymi i uzbrojonymi, które stwarzają możliwość rozwoju działalności gospodarczej zarówno przez małych przedsiębiorców jak i większe firmy.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu • ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg • tel./fax. 15-822-39-22