SERWISY TEMATYCZNE:
System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego
Witamy na portalu

Portale i serwisy

Portal SIPPT udostępnia następujące serwisy tematyczne:

 • Strona Główna,
 • SIPPT_PIMP - Portal Interaktywnej Mapy Powiatu,
 • SIPPT_PI - Porta Inwestora,
 • SIPPT_PPT - Portal Promocji i Turystyki,
 • SIPPT_PE - Portal Edukacyjny,
 • SIPPT_PM – Portal Metadanych,
 • SIPPT_3D – Serwis 3D.
Strona Główna

Strona domowa portalu internetowego SIPPT.

Korzystanie z serwisu rozpoczynamy właśnie od Strony Głównej.

Część Portalu SIPPT gromadząca i udostępniająca komplet najważniejszych informacji o odwiedzanym portalu w tym:

 • informacje o poszczególnych serwisach tematycznych wprowadzające użytkownika w zakres oraz funkcje poszczególnych modułów,
 • zbiór najważniejszych informacji o portalu, o projekcie, o starostwie, o zasadach korzystania, aktualności itp.,
 • informacje o poszczególnych gminach – partnerach projektu w tym dedykowane informacje gminne dedykowane inwestorom, turystom itp..
SIPPT_PIMP – Portal Interaktywnej Mapy Powiatu

Główny serwis udostępniający dane przestrzenne portalu SIPPT. Ma postać przeglądarki i portalu GIS – geoportalu, udostępniającego szereg funkcji i narzędzi pozwalających na prezentację dowolnych danych geograficznych w postaci interaktywnych kompozycji mapowych.

Podstawową grupą odbiorców serwisu Interaktywnej Mapy Powiatu są mieszkańcy Powiatu Tarnobrzeskiego, interesanci Starostwa Powiatowego, przedsiębiorcy, przedstawiciele służb i straży oraz przedsiębiorstw branżowych.

Środowiskiem – interfejsem dostępu do informacji w ramach serwisu jest interaktywna mapa prezentująca zbiór danych przestrzennych – rastrowych i wektorowych dotyczących terenu powiatu, udostępnionych w geoportalu.

Wszystkie działania na danych wykonywane są z poziomu mapy oraz dostępnych narzędzi.

SIPPT_PI – Portal Inwestora

Niezależny serwis kartograficzny – geoportal, dedykowany specjalistycznej informacji przestrzennej i opisowej, ukierunkowanej na konkretnego zaawansowanego odbiorcę.

Ma postać przeglądarki i portalu GIS – geoportalu, udostępniającego szereg funkcji i narzędzi pozwalających na prezentację dowolnych danych geograficznych w postaci interaktywnych kompozycji mapowych.

Podstawową grupą odbiorców serwisu Portalu Inwestora są potencjalni inwestorzy, przedsiębiorcy, osoby i podmioty zainteresowane gospodarką nieruchomościami na terenie powiatu.

Środowiskiem – interfejsem dostępu do informacji w ramach serwisu jest interaktywna mapa prezentująca zbiór danych przestrzennych – rastrowych i wektorowych dotyczących terenu powiatu, udostępnionych w geoportalu.

Wszystkie działania na danych wykonywane są z poziomu mapy oraz dostępnych narzędzi.

SIPPT_PPT – Portal Promocji i Turystyki

Niezależny serwis kartograficzny – geoportal, dedykowany specjalistycznej informacji przestrzennej i opisowej, ukierunkowanej na konkretnego zaawansowanego odbiorcę.

Ma postać przeglądarki i portalu GIS – geoportalu, udostępniającego szereg funkcji i narzędzi pozwalających na prezentację dowolnych danych geograficznych w postaci interaktywnych kompozycji mapowych.

Podstawową grupą odbiorców serwisu Portalu Promocji i Turystyki są turyści odwiedzający teren powiatu, osoby odwiedzające powiat, osoby czasowo przebywające na ternie powiatu oraz mieszkańcy.

Środowiskiem – interfejsem dostępu do informacji w ramach serwisu jest interaktywna mapa prezentująca zbiór danych przestrzennych – rastrowych i wektorowych dotyczących terenu powiatu, udostępnionych w geoportalu.

Wszystkie działania na danych wykonywane są z poziomu mapy oraz dostępnych narzędzi.

SIPPT_PE – Portal Edukacyjny

Specjalistyczny serwis Portalu SIPPT dedykowany zdalnej edukacji użytkowników systemu SIPPT.

Ma charakter standardowej strony WWW.

Odbiorcami serwisu są głównie pracownicy Starostwa Powiatowego, pracownicy Gmin oraz instytucji i przedsiębiorstw korzystających z zasobów systemu SIPPT.

Udostępnia zbiór interaktywnych kursów obejmujących poszczególne aplikacje narzędziowe realizujące poszczególne funkcjonalności wewnętrznych (back Office) modułów systemu w tym:

 • Aplikacja Podglądu Mapy – interaktywny kurs z podstawowego modułu mapowego udostępniającego dane przestrzenne użytkownikom służbowym,
 • SOWA – interaktywny kurs z obsługi modułu realizującego zadania związane z obsługą rejestrów, spraw i dokumentów.

Portal dostępny jest dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników systemu.

SIPPT_PM – Portal Metadanych

Specjalistyczny serwis Portalu SIPPT dedykowany publikacji metadanych opisujących zasoby geoinformacyjne zgromadzone w bazie systemu.

Ma charakter standardowej strony WWW.

Metadane geoinformacyjne to zbiór szczegółowych informacji pozwalających na jednoznaczne zidentyfikowanie oraz poznanie wszelkich informacji na temat warstwy geoinformacyjnej – klasy obiektów GIS.

Metadane umożliwiają znalezienie i lokalizację danego zasobu – warstwy oraz uzyskanie najistotniejszych informacji w tym:

 • kto jest gestorem danej warstwy,
 • jakie są zasady dostępu do warstwy,
 • kiedy warstwa została utworzona,
 • jaka jest jej aktualność,
 • jakie jest jej źródło,
 • w jakim układzie współrzędnych jest dostępna,
 • w jakim formacie jest dostępna,
 • itp., itd.

Tworzenie metadanych oraz wytyczne w ich tworzeniu są uwarunkowane prawnie oraz unormowane standardami oraz normami w tym normami ISO.

Serwis SIPPT – Portal Metadanych udostępnia dedykowaną aplikację – katalog metadanych – AQUARIUS publikujący zgodnie z obowiązującymi standardami oraz przepisami prawa, bazę metadanych opisujących zasoby informacyjne SIPPT.

Aplikacja jest uruchamiana w nowej karcie przeglądarki jako niezależna strona WWW posiadająca własny natywny interfejs użytkownika

SIPPT_3D – Serwis 3D

Specjalistyczny serwis Portalu SIPPT dedykowany publikacji trójwymiarowych danych wysokościowych w technologii 3D.

Ma charakter standardowej strony WWW.

Serwis SIPPT – 3D udostępnia dedykowaną aplikację – przeglądarkę danych 3D – AURORA 3D uruchamianą w środowisku JAVA WebStart jako niezależny moduł posiadający własny natywny interfejs użytkownika w osobnym oknie.

Aplikacja udostępnia dane wysokościowe dla terenu powiatu w zakresie:

 • Numeryczny Model Terenu dla całego powiatu,
 • Numeryczny Model Terenu – projekt ISOK – południowo zachodnia część powiatu,
 • Numeryczny Model Pokrycia terenu – projekt ISOK – południowo zachodnia część powiatu,
 • Ortofotomapy – jako element wizualizacji integrowany z danymi wysokościowymi.


POWRÓT

© 2012 Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu • ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg • tel./fax. 15-822-39-22