SERWISY TEMATYCZNE:
System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego
Witamy na portalu

Informacje o SIPPT

Projekt budowy SIPPT pn.” Budowa i konfiguracja oprogramowań oraz implementacja systemów Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego” realizowany jest przez Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. z siedzibą w Gliwicach na rzecz Powiatu Tarnobrzeskiego.

Inicjatywa obejmuje obszar powiatu tarnobrzeskiego, wraz z gminami mieszczącymi się w jego granicach administracyjnych, będącymi partnerami projektu.

Jednym z efektów realizacji projektu budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego jest zbiór dedykowanych serwisów internetowych adresowanych do użytkownika publicznego – internauty, udostępniających szeroki zakres informacji przestrzennej i opisowej dotyczącej obszaru powiatu.

Portal SIPPT udostępnia następujące serwisy tematyczne:

  • Strona Główna – strona startowa serwisu miejsce publikacji informacji o portalu oraz o jego serwisach tematycznych, główne miejsce nawigacji po całym portalu,
  • SIPPT_PIMP - Portal Interaktywnej Mapy Powiatu – główny moduł kartograficzny – geoportal – dedykowany mieszkańcom powiatu,
  • SIPPT_PI - Porta Inwestora – serwis kartograficzny – miejsce publikacji informacji przestrzennych i opisowych dedykowanych procesowi inwestycyjnemu na terenie powiatu,
  • SIPPT_PPT - Portal Promocji i Turystyki – serwis kartograficzny – dedykowany wszelkim informacjom przestrzennymi i opisowym istotnym z punktu widzenia turysty,
  • SIPPT_PE - Portal Edukacyjny - serwis udostępniający interaktywne kursy typu e-learning o aplikacjach SIPPT,
  • SIPPT_PM – Portal Metadanych – dedykowana strona WWW udostępniająca katalog metadanych opisujących zbiory danych przestrzennych SIPPT,
  • SIPPT_3D – Serwis 3D – moduł portalu udostępniający przeglądarkę danych 3D – aplikację Aurora.
© 2012 Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu • ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg • tel./fax. 15-822-39-22