SERWISY TEMATYCZNE:
System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego
Witamy na portalu

Nota prawna

Warunki korzystania z serwisu

Udostępnione w serwisie SIPPT dane mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej oraz mogą posiadać zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości.
Zawarte w serwisie SIPPT informacje oraz wygenerowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych.

W serwisie prezentowane są tylko zbiory danych, których dysponentem jest Powiat Tarnobrzeski - Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu.

Ochrona prawna

Serwis SIPPT może być wykorzystywany jedynie w niezarobkowych zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 90 poz 631 z późn. zm.). Wygląd i treść w całości chroniona jest prawem autorskim.

Powiat Tarnobrzeski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu SIPPT.


POWRÓT

© 2012 Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu • ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg • tel./fax. 15-822-39-22